Stichting Josko

De Stichting De activiteiten Meer informatie
Doelen en opzet De clubs Hoe kunt u ons helpen?
Organisatie Projecten Contact

 

CLUBS

De stichting is in clubs georganiseerd. Elke club functioneert als een werkeenheid en organiseert haar eigen activiteiten. Voor meer informatie over de werkeenheden, klik hier.

Ouders spelen een belangrijke rol. De activiteiten van de clubs zijn een aanvulling op de opvoeding thuis. Sommige activiteiten zijn voor kinderen én ouders. De ouders overleggen periodiek met de club over hoe de club hun opvoedende taak kan steunen.

 

STICHTINGSBESTUUR

Het bestuur coördineert het werk van de werkeenheden. Sommige bestuursleden zijn ook betrokken bij de activiteiten van een van de clubs.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

- drs B. de Rijk, voorzitter

- drs J.M. Bibián, secretaris

- mw dr A.M. Martinez, penningmeester

- mw P. Núñez, bestuurslid

- dhr J. Stoops, bestuurslid

 

REGELS

Josko neemt de Nederlandse wet- en regelgeving in acht. Daarnaast heeft de stichting enkele hoofdregels vastgesteld die leidend zijn voor haar handelen. Dat zijn in de eerste plaats de statuten. Deze zijn hier in te zien.

De leiders van de activiteiten voor minderjarigen dienen zich te houden aan bepaalde gedragsregels. Deze zijn hier in te zien.  

Josko hanteert ook voor sommige activiteiten een veiligheidsregeling om risico’s zoveel mogelijk te verkleinen, en probeert daarbij een balans te vinden tussen veiligheid en ongedwongen ontspanning. Het is niet volledig uit te sluiten dat er bij sport en spel een ongeluk gebeurt. Josko kan in die gevallen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade. Wij vragen de ouders hiervoor om begrip.

Voor problemen met de leiders of hulpleiders van de werkeenheden van de Stichting, kan men terecht bij een externe vertrouwenspersoon: dhr. P.P.L.M. Pouw, sdm.pouw@ziggo.nl