Stichting Josko

De Stichting De activiteiten Meer informatie
Doelen en opzet De clubs Hoe kunt u ons helpen?
Organisatie Projecten Contact

 

 

KOSTEN

Voor haar activiteiten moet Josko kosten maken. Er zijn vier kostengroepen:

  • Huisvesting: bijv. huur, schoonmaak en onderhoud.

  • Organisatie: bijv. telefoon, porto, drukwerken, administratie.

  • Activiteiten: bijv. aanschaf en onderhoud van materiaal voor de hobbyclubs, weekeinden, kampen, films.

  • Solidariteitsfonds: gezinnen die de kosten van deelname aan een activiteit niet kunnen betalen kunnen soms een beroep doen op een solidariteitsfonds. Het fonds bestaat uit anonieme bijdragen van donateurs.

Er zijn geen personeelskosten. De begeleiders en bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers.

 

INKOMSTEN

Contributies: voor deelname aan activiteiten wordt een contributie gevraagd. Wie de contributie niet kan betalen kan in bepaalde gevallen een beroep doen op het solidariteitsfonds.

Subsidies: het bestuur onderhoudt contacten met potentiŽle subsidianten en particuliere fondsen. Meestal gaat het om tegemoetkomingen voor groot onderhoud, aanschaf van materiaal of specifieke projecten.

Giften: schenkingen van particulieren, voornamelijk ouders en oud-leden.

.

 

... EN LUKT HET?

Ja…, met moeite en alleen dankzij onze donateurs. De clubs kunnen met de inkomsten uit activiteiten bij lange na niet alle kosten dekken. Alleen dankzij onze donateurs kan Josko voortbestaan (al sinds 1974). Soms is er geen ruimte om tegenvallers (bijvoorbeeld meerdere aanvragen bij het solidariteitsfonds) op te vangen.

 

DOE EEN GIFT

U kunt ons met een gift enorm helpen (ING Bank 1639000 t.n.v. Stichting Josko, Amsterdam).

En zoals u kunt zien, we proberen ook projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen