Stichting Josko

De Stichting De activiteiten Meer informatie
Doelen en opzet De clubs Hoe kunt u ons helpen?
Organisatie Projecten Contact

 

EEN KORTE GESCHIEDENIS

In de jaren zestig besloten enkele ouders activiteiten op te zetten om hun kinderen te stimuleren de vrije tijd beter te gebruiken. Hiervoor zochten zij hulp van studenten en anderen.

Er ontstond geleidelijk een soort hobbyclub voor jongens, wat later Scholierenclub Lariks zou gaan heten. De activiteiten voor meisjes werden ondergebracht in Club De Borcht.

In 1974 werd besloten om voor deze activiteiten een rechtspersoon op te richten met de naam Stichting Josko (een afgeleide van ‘Jongeren sociale & culturele ontmoetingen’).

In de loop der jaren zijn de activiteiten van de stichting naar andere steden verspreid. Naast haar eigen clubs helpt de stichting soortgelijke clubs met hun activiteiten, of anderen met het opzetten van clubs.

Stichting Josko heeft de zorg voor de vorming op godsdienstig vlak toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de Katholieke Kerk

 

DOELEN

Het doel van Stichting Josko is het bevorderen van de sociale en culturele vorming van jongeren, vooral door een zinvolle vrijetijdsbesteding.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

  • door het oprichten en instandhouden van club- en buurthuizen en eventueel andere gebouwen en terreinen;

  • door het organiseren van sociaal-cultureel vormingswerk;

  • door het organiseren van activiteiten in verband met vrijetijdsbesteding;

  • door samen te werken met andere instellingen.

 

MIDDELEN

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

  • Subsidies en bijdragen.

  • Giften, erfstellingen en legaten.

  • Eventuele andere inkomsten.

Voor meer informatie over hoe Josko is georganiseerd, klik hier.